درباره گروه

 • معرفی

  از زمان تأسیس بسیج دانشجو و طلبه و پس از روشن کردن مسئولیت های اساسی این تشکل در پیام امام خمینی (ره)، این مسئله مطرح گردیده است که جریان انقلابی پس از دوران جنگ و التهابات ناشی از انقلاب، در دوره سازندگی بایستی طرحی را پیگیری کند تا انقلاب اسلامی بتواند پرقدرت در مسیر تحقق آرمان الهی خود قدم بردارد. اتفاق تازه ای پس از پیام امام در دانشگاه گویی قرار بود رخ دهد. گویی تشکل های پیشین نمیتوانستند هدفی را که امام در نظر داشت و در پیام تاسیس بسیج دانشجو و طلبه به آن اشاره می¬نمود محقق کنند گرچه باید توجه نمود که پیام امام وظایفی بیش از یک تشکل مرسوم دانشگاهی را بر عهده بسیج دانشجو و طلبه گذاشته است. حال سوال اینجاست که بسیج دانشجو و طلبه در سال های پس از پیام امام چه مسیری را در پیش گرفته اند؟
  برای پاسخ به این پرسش که بسیج در حوزه و دانشگاه چه مسیری را - از بدو تأسیس رسمی - در پیش گرفته است، لازم است تاریخ این مجموعه انسانی مورد واکاوی قرار بگیرد. به صورت مشخص، بسیج دانشگاه تهران یکی از محورهای حرکت دانشجویی در کشور است و میتواند مبدأ مناسبی برای شروع این بررسی باشد.
  در نظر است گروهی با عنوان "تاریخ شفاهی" ایجاد شود. مسئله محوری این گروه در وهله اول بررسی تاریخ شفاهی مجموعه بسیج دانشگاه تهران خواهد بود.

 • رویکرد پیگیری مسئله

  پیش از هرگونه تحلیل، لازم است اطلاعات خام بدست آید. این اطلاعات از مصاحبه شفاهی با اعضای سایق و فعلی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و همچنین نزدیکان به این تشکل ( همچون دانشجویان و فعالین دانشگاه های دیگر اما مرتبط با این تشکل، یا اساتید مرتبط به این تشکل و ... ) به دست خواهد آمد. تمرکز ابتدایی بر جمع آوری اطلاعات خواهد بود تا حجم حساب شده ای از اطلاعات ایجاد شود. البته در حین مصاحبه های شفاهی از ابزار مناسب جهت ایجاد توانایی تولید کلیپ ها، مستندها و... استفاده خواهد شد.

 • نتایج کار

  محصول اصلی یک اثر مکتوب در قالب یک یا چند مجلد در انتشارات کوثر می¬باشد. محصولات متعدد دیگری را نیز میتوان با توجه به منابع مالی، به عنوان خروجی این پروژه پیش بینی کرد.
  انتشار کتابی تحلیلی با توجه به اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها با رویکرد بررسی سیر تحول مجموعه بسیج دانشجویی به عنوان یک حرکت زنده و پویا، از محصول اصلی در اولویت دوم است که انتظار می رود به آن دست پیدا کنیم.