درباره طرح

 

با توجه به اینکه نیاز به جوهر چاپ در سال‌های اخیر رشد فزاینده ای یافته است و این محصول در داخل تولید نمی‌شود، به ناچار میزان واردات آن نیز افزایش یافته است که هزینه‌های قابل توجهی در بر داشته و موجب خروج بسیار زیادی ارز از کشور شده است. از نظر اقتصادی به صرفه است که این محصول پرتقاضا در داخل تهیه شود؛ چون‌که با تولید داخلی علاوه بر اینکه این محصول با قیمت کمتر و کیفیت رقابتی به دست خریدار می رسد، شرایط را در جهت عدم خروج ارز از کشور سوق می دهد که این مسأله جزء موارد غیر قابل اغماض است.  مضافاً اینکه تولید این محصول در داخل باعث اشتغال زایی نیز می‌گردد. همچنین تولید محصول داخلی با کیفیت بالا و قیمت رقابتی نسبت به محصولات مشابه خارجی، الگوی خرید مصرف‌کنندگان را تغییر داده و موجب استفاده از محصولات داخلی می‌شود. در نتیجه سهم بیشتری از بازار محصولات داخلی بدان اختصاص خواهد یافت.