آنچه در مجتمع علوم انسانی کوثر گذشته است...

مجتمع علوم انسانی کوثر سابقه ای طولانی داشته و گروه هایی فعالیت خود را در مرکز به پایان رسانده اند. برای آشنایی با فعالیت و نتایج آن ها، توضیحاتی ارائه می گردد.

گروه مطالعات فرهنگی

مراکز و گروه¬های تحقیقاتی متعددی با دغدغه تأثیر مثبت بر جریان فرهنگی انقلاب اسلامی در حال فعالیت اند. فعالیت این مراکز و گروهها – در عین اذعان به دستاورد های علمی و معرفتی آنان – از برخی کاستی ها رنج می برد که می¬توان به تسلط روابط و مناسبات اداری و بروکراتیک کم بازده از سویی و حاکمیت رویکرد های غیر نقّادانه به علوم انسانی موجود اشاره کرد. در گروه پژوهشی مطالعات فرهنگ تلاش شد تا با اجتناب از این دو ضعف و کاستی فراگیر، گام¬هایی در جهت فهم عمیق¬تر از مسائل فرهنگی مبتلابه انقلاب اسلامی و دستیابی به ابزار¬های نظری و نرم¬افزار های راهبردی برای حل و فصل آن بر داشته شود

مشاهده

گروه مطالعات و پژوهش های اقتصادی

گروه مطالعات و پژوهش های اقتصادی بر اساس برخی دغدغه های موجود در جامعه علمی و دانشگاهی کشور و برخی نیازهای تأمین نشده در بخش اجرایی کشور و لزوم بهره برداری از توانمندی بالقوه جوانان در عرصه سیاستگذاری و حل مشکلات جامعه و همچنین لزوم رویکرد علمی و کارشناسی به حل مسائل جامعه تشکیل شد. در این راستا پرداختن و بررسی مهمترین مشکلات و مسائل روز در شرایط کنونی جامعه در ارتباط با شرایط و وضعیت اقتصادی کشور، از وظایف این گروه بود که منجر به انجام پروژه¬های متعددی شد.

مشاهده

گروه آزاد اندیشی

زاد اندیشی مفهومی است به مثابه یک فرهنگ و یک گفتمان. فرهنگی که با تکیه بر گفت و گو و عقلانیت ما را از مرداب سکوت و جمود و گرداب هرزه گویی به طریق سومی رهنمون می سازد و با محیطی جدید برای رشد و بالندگی آشنا می کند. در این میان کرسی آزاد اندیشی بازیگری اصلی و عنصری تعیین کننده است. مهم ترین رکن در برگزاری کرسی های آزاداندیشی شناخت مساله و چگونگی پرداخت به آن است.
آزادراه بسته ای است محتوایی و کاربردی برای رسیدن به این شناخت. در این بسته سعی می شود مساله قابل طرح و مباحثه در کرسی های دانشجویی معرفی و ابعاد مختلف آن واکاوی شود. نظرات و دیدگاه های متفاوت درکنار هم قرار گرفته و نقاط کلیدی مورد اختلاف برجسته گردد. همچنین ابزارهای عملیاتی برای برگزاری کرسی نیز معرفی شود.

مشاهده

گروه مطالعات و پژوهش های راهبردی امنیت

از سال ۱۳۸۶ در مرکز پژوهشی آموزشی کوثر گروهی با نام مطالعات راهبردی امنیت راه اندازی گردید تا با درک چالش ها و مسائل این حوزه بسیار مهم و تعامل با مجامع علمی دانشگاهی و کارشناسان و پژوهشگران به ایجاد بستری برای تبادل دانش و حل مسائل بومی در این زمینه یاری رساند. مطالعات پیشینی برای شکل گیری گروه نشان داد، هدف مورد نظر در ساختار و قالب اتاق فکر محقق می شود. همین امر باعث گردید که زمینه شکل گیری گروه، چابکی و انعطاف پذیری لازم را برای نقش آفرینی مؤثر در حوزه امنیت فراهم سازد؛

مشاهده