درباره گروه

 • معرفی

  آزاد اندیشی مفهومی است به مثابه یک فرهنگ و یک گفتمان. فرهنگی که با تکیه بر گفت و گو و عقلانیت ما را از مرداب سکوت و جمود و گرداب هرزه گویی به طریق سومی رهنمون می سازد و با محیطی جدید برای رشد و بالندگی آشنا می کند. در این میان کرسی آزاد اندیشی بازیگری اصلی و عنصری تعیین کننده است. مهم ترین رکن در برگزاری کرسی های آزاداندیشی شناخت مساله و چگونگی پرداخت به آن است.
  آزادراه بسته ای است محتوایی و کاربردی برای رسیدن به این شناخت. در این بسته سعی می شود مساله قابل طرح و مباحثه در کرسی های دانشجویی معرفی و ابعاد مختلف آن واکاوی شود. نظرات و دیدگاه های متفاوت درکنار هم قرار گرفته و نقاط کلیدی مورد اختلاف برجسته گردد. همچنین ابزارهای عملیاتی برای برگزاری کرسی نیز معرفی شود.
  توضیح اینکه دستیابی به یک شناخت مقدماتی از مسائل اساسی کشور و عرصه اندیشه و شیوه پردازش آن، خلاءی هست که احساس شده است و بناست به محصولی برسیم که بتواند صحنه گفتگو را روشن و ممکن سازد.

 • رویکرد پیگیری مسئله

  روش گروه برای پیگیری این مسئله، روش متنی – بصورت استفاده از منابع اسنادی - و تهیه و تولید بسته های محتوایی – عملیاتی می باشد. بصورتی که سیری از موضوعات مهمی که دارای دوگانه ها هستند و بگونه ای در محافل دانشگاهی محل های نزاع می باشند انتخاب شده است و متناسب با اهمیت هر کدام بسته های محتوایی – عملیاتی در مورد آن تهیه می شود. جهتگیری انتخاب موضوعات هم برگرفته از الویت های کلان و خرد انقلاب اسلامی است. بعبارت دیگر موضوعات بر مبنای منابعی چون اسلام ناب، صحیفه امام، دغدغه ها و نظام مسایل مقام معظم رهبری، مشکلات اجرایی کشور، خواسته ها و دغدغه های نسل فعلی، موضوعات مبنایی و عمدتا اندیشه ای و همچنین تجربه هایی که از آزاداندیشی های قبلی بدست آمده است، انتخاب شده اند.

 • نتایج کار

  یکی از نتایج این کار این می باشد که مخاطبین این بسته – که دانشجوها هستند – در نگاه اول و با مطالعه این بسته ها یک دید کلی و جامعی نسبت به دیدگاه های مختلف و موافق و مخالف در موضوعات مختلف پیدا می کنند و یک شناختی از منابع مکتوب و غیرمکتوب مورنیاز برای موضوع و اساتید مطرح آن حوزه بدست می آورند . تلاش می شود در این بسته ها صرفا دیدگاه های مطرح و شاخص در مورد آن موضوع آورده شود و از تحمیل دیدگاهی بر دیدگاه های دیگر ممانعت به عمل اید.