درباره گروه

 • معرفی

  نظام مقدس جمهوری اسلامی به سبب ماهیت اسلامی و نقش آفرینی حق طلبانه و ظلم¬ستیزش از ابتدای شکل گیری خویش همواره آماج حملات و تهدیدات گوناگون بوده است. این تهدیدات در برهه¬های مختلف با توجه به شرایط زمانی و نیز موقعیت محیط داخلی و خارجی ایران اسلامی و توان دشمنان متفاوت بوده اند. گاه به صورت تهاجم نظامی، گاه به شکل جنگ اقتصادی، زمانی به صورت تهاجم فرهنگی و با استفاده از قدرت نرم و امروزه نیز در چارچوب قدرت هوشمند و با بهره گیری از تمام ابزارهای ممکن.
  این تنوع تهدیدات و در عین حال تحول مفهومی نحوه منازعه میان جمهوری اسلامی ایران و نظام سلطه، این امر را ضروری می¬سازد که مجموعه ای از اندیشمندان، متفکران و کارشناسان به بررسی تغییرات و تحولات صحنه منازعه پرداخته و چالش های درگیر و پیش رو را با دقت موشکافی و حل نمایند. امری که به شکل سنتی آن در ساختارهای رسمی حکومتی صورت می پذیرفته است اما امروزه نیازمند آن است تا کارشناسان، پژوهشگران و صاحبنظران بخش های دیگر نیز به کمک ساختارهای رسمی آمده و در این زمانه¬ی سرنوشت ساز به تکلیف خویش در یاری رساندن به جبهه حق عمل نمایند.
  از این رو از سال ۱۳۸۶ در مرکز پژوهشی آموزشی کوثر گروهی با نام مطالعات راهبردی امنیت راه اندازی گردید تا با درک چالش ها و مسائل این حوزه بسیار مهم و تعامل با مجامع علمی دانشگاهی و کارشناسان و پژوهشگران به ایجاد بستری برای تبادل دانش و حل مسائل بومی در این زمینه یاری رساند. مطالعات پیشینی برای شکل گیری گروه نشان داد، هدف مورد نظر در ساختار و قالب اتاق فکر محقق می شود. همین امر باعث گردید که زمینه شکل گیری گروه، چابکی و انعطاف پذیری لازم را برای نقش آفرینی مؤثر در حوزه امنیت فراهم سازد؛ امری که در طی مراحل مختلف کاری با ارگان ها و مجموعه های مختلف و با نگاهی به سوابق کاری گروه می توان به صحت آن پی برد.

 • نتایج مهم ترین اقدامات گروه

  - همکاری با مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در تهیه طرح مدیریت دانش مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران
  - همکاری با مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در تهیه سند نهایی مسائل اصلی مجموعه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران
  - همکاری با سازمان بسیج دانشجویی کشور در زمینه ی طراحی طرح تعالی منطقه ای بسیج دانشجویی
  - همکاری با سازمان بسیج دانشجویی کشور در زمینه ی طراحی مدل آموزشی مسئولین بسیج دانشجویی کشور با عنوان «طرح آموزشی حاج احمد متوسلیان»
  - همکاری با شورای عالی امنیت ملی در برگزاری کنفرانس امنیتی تهران
  - همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی(قرارگاه ثارالله) در موضوع اشتراک در اطلاعات قرارگاه برای پروژه¬های مربوط به زنان گروه
  - شناسایی و بررسی محتوایی گروه¬های ایمان محور و ایدئولوژی بنیان (گروه¬هایی با الگوهای مشابه بسیج) در کشورهایی نظیر آمریکا و رژیم صهیونیستی