مدرسه پژوهش؛ دوره ی جامع تربیت پژوهشگر

مدرسه پژوهش؛ دوره ی جامع تربیت پژوهشگر

 دوره «مدرسه پژوهش» (روش شناسی کاربردی علوم انسانی و اجتماعی) با هدف ایجاد مهارت های کاربردی پژوهش در دانشجویان، به طور خاص دانشجویان داوطلب شرکت در دوره های تحصیلات تکمیلی، شکل گرفته است. چشم انداز ما، ایجاد روحیه پژوهش، شناخت مبانی روش علمی، توانایی های کاربردی و فنی پژوهش و تسلط بر شیوه های گزارش … ادامه مطلب» »