Printبه جهت ایجاد فضایی مناسب جهت تبادل کتب استفاده شده دانشجویان، نخستین مرکز تبادل کتاب بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در دانشکده برق و کامپیوتر به همت گروه برق پژوهشکده کوثر به بهره برداری رسید.
در این طرح، دانشجویانی که نیاز به کتاب خاصی از دروس دانشگاهی خود دارند، می توانند با مراجعه به دفتر بسیج دانشکده برق و کامپیوتر، و ارائه اطلاعات خود، کتاب مورد نیاز خود را به امانت برده و در ازای آن به صورت روزانه هزینه ناچیزی بپردازند.
علاوه بر وجود امکان کرایه کتب موجود، دانشجویان می توانند کتبی را که استفاده نمی نمایند جهت به امانت دادن به دفتر بسپارند و از این طریق از کتب بلا استفاده خود در آمدی کسب کرده علاوه بر آن از هدر رفت منابع طبیعی و همچنین هزینه های چاپ کتاب های جدید جلوگیری نمایند.
برای اطلاعات بیشتر به kosarut.com/elibrary مراجعه نمائید.

دیدگاه خود را بنویسید