با وجود هدایت تحصیلی استعدادهای برتر هر دوره در نظام آموزش و پرورش به سمت رشته‌های نظری و به تبع آن فارغ التحصیلی دانشجویان رشته‌های فنی و مهندسی از دانشگاه‌های برتر کشور، متأسفانه پیشرفت محسوسی در صنعت کشور مشاهده نمی‌شود. دلایل متعددی برای این مسئله ذکر می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم اعتماد به نفس فارغ التحصیلان، عدم آشنایی با بروکراسی اداری کشور، ناتوانی در تشکیل گروه‌های صنعتی و همچنینی عدم اعتماد صاحبان سرمایه به قشر جوان دانشگاهی اشاره نمود. از طرفی سیستم آموزش عالی توانایی تربیت دانشجویان برای ورود به فضای کسب و کار را ندارد و این سبب می‌شود که بسیاری از فارغ التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی نتوانند کارایی لازم را در نظام صنعتی کشور داشته باشند.

گروه فنی و مهندسی مرکز پژوهشی آموزشی کوثر با درک این مسئله، سعی در فراهم آوردن امکانات لازم جهت توانمند سازی گروه‌های مختلفی از فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های کشور دارد. در حال حاضر گروه‌های زیر در مجتمع فنی مهندسی مرکز آموزشی پژوهشی کوثر در حال فعالیت می‌باشند.

گروه مهندسی مکانیک و مکاترونیک

جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران با هدف به کارگیری آموزه‌های دانشگاهی خود جهت انجام پروژه‌های صنعتی مورد نیاز کشور، گروه مهندسی مکانیک مرکز پژوهشی آموزشی کوثر را تشکیل داده‌اند، و هم اکنون نیز سعی در شناسائی نقاط ضعف صنعت کشور دارند.

مشاهده

گروه مهندسی برق

گروه جدید برق مرکز پژوهشی آموزشی کوثر، با هدف طراحی و ساخت محصولات الکترونیکی متناسب با نیازهای روز کشور تشکیل گردیده است. اعضای فعلی این گروه از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌های تهران و امیرکبیر می‌باشند، که با بهره گیری از تجربیات صنعتی و دانشگاهی خود اقدام به جذب پروژه‌های متعدد کرده‌اند.

مشاهده