اتاق‏ های فکر و سیاست خارجی آمریکا

اتاق‏ های فکر و سیاست خارجی آمریکا
انتشارات

کتاب «اتاق‌های فکر و سیاست خارجه آمریکا» با بررسی پیشینه و ادبیات موجود درباره اتاق‌های فکر و نقش آنها در تصمیم سازی حکومت آمریکا پرداخته است. این کتاب دارای ۵ فصل است؛ فصل اول: عوامل شکل دهنده سیاست خارجی؛ فصل دوم: تعاریف و تاریخچه؛ فصل سوم: اتاق‌های فکر؛ ساختار و گرایش‌ها؛ فصل چهارم: مطالعات موردی و فصل پنجم: معرفی اتاق‌های فکر.

توضیحات بیشتر + خرید
Small subtitle here

Recent works

همه
انتشارات
گروه برق
گروه صنایع شیمیایی و پلیمر
گروه کامپیوتر
گروه مکانیک