درآمدی بر دیپلماسی عمومی

درآمدی بر دیپلماسی عمومی
انتشارات

حکومت‌ها و دولتها برای اینکه بتوانند منابع بالقوه قدرت نرم ملی را به فعل برسانند نیازمند سازوکارهایی هستند که یکی از آنها دیپلماسی عمومی است. دیپلماسی عمومی، فرایند ارتباطات یک دولت با عموم مردمِ خارج از مرزهای خود است بطوریکه بتواند ایده‌ها، آرمان‌ها، و فرهنگهای ملی خود را بهمراه اهداف و عملکردهای سیاست خارجی خود به آنها شناسانده و تبیین نماید. این کتاب با تکیه بر اسناد و متون آکادمیک شرقی و غربی، مباحثی از قبیل تاریخچه دیپلماسی عمومی، مبانی نظری آن، ابزار آن- شامل رسانه‌های بین المللی، تبادلات علمی و فرهنگی، تعاملات ورزشی، دیپلماسی دیجیتال، راهکارهای دیپلماسی عمومی در زمان بروز بحران، و در نهایت امکان ارزیابی و سنجش برنامه‌های دیپلماسی عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.
اگر ارائه تصویر خوب از یک ملت، دغدغه بسیاری از مخاطبین امروزی علاقمند به عرصه سیاست باشد، مطالعه کتاب درآمدی بر دیپلماسی عمومی، گام اولیه خوبی در جهت آشنایی با مفاهیم بنیادی و البته نمونه‌های عملی دیپلماسی عمومی کشورهای مختلف، همانند آمریکا، چین، و یا حتی ایران است.

توضیحات بشتر + خرید
Small subtitle here

Recent works

همه
انتشارات
گروه برق
گروه صنایع شیمیایی و پلیمر
گروه کامپیوتر
گروه مکانیک