پروژه پویشگر اول

گروه مکانیک
 • درباره طرح

  استفاده از سیستم های مکانیزه نه تنها در خط تولید کارخانه ها بلکه در صنایع آزمایشگاهی نیز کاربرد دارد. در صنایع آزمایشگاهی و تشخیصی، بررسی نمونه های بافت با استفاده از میکروسکوپ های حرفه ای مورد توجه است و در این حوزه مکانیزه کردن روند بررسی نمونه ها و تصویر برداری آنها و افزایش سرعت بررسی نمونه های بیشتر در حال بررسی و اجرا می باشد، در پروژه پیش رو نیز که برای اولین بار در سطح کشور مورد توجه واقع شده است، هدف مکانیزاسیون روند قرارگیری نمونه در زیر میکروسکوپ بررسی و تصویر برداری تمام سطوح نمونه و بازگشت نمونه در محل دریافت آن می باشد. نتیجه پیاده سازی چنین سیستمی نیز تسریع در بررسی حجم زیادی نمونه در زمانی اندک می باشد.
  برای این پروژه کار به ۳ قسمت تقسیم بندی شده است.
  بخش مکانیک
  اجرای بخش اجزای مکانیکی ، شامل تمام مکانیزم ها و عملگرهای مورد نیاز برای انجام پروسه دریافت نمونه از محل تجمع ، قرارگیری زیر میکروسکوپ، انجام مانور تصویر برداری و بازگرداندن نمونه به محل اولیه می باشد. برای این منظور نیز حدود ۴ نمونه اولیه از سیستم ساخته خواهد شد و بررسی های لازم برای بهترین نمونه نهایی انجام می پذیرد.
  بخش الکترونیک
  برای عملکرد درست مکانیزم های پیاده شده ، یک برد الکترونیکی مجتمع تمام حرکات و وضعیت اجزای و قطعات را مورد کنترل خود قرار خواهد داد. همچنین طراحی برد الکترونیکی به نوعی خواهد بود که امکان توسعه سیستم برای انجام عملکردهای بیشتر را فراهم آورد.
  بخش نرم افزار
  در این قسمت یک نمونه نرم افزار برای کنترل و مانیتورینگ عملکرد سیستم اجرا خواهد شد، البته همان طور که پیشتر نیز بیان گردید، انجام و پیاده سازی نرم افزار نهایی به عهده این مجموعه نخواهد بود.

Small subtitle here

Recent works

همه
انتشارات
گروه برق
گروه صنایع شیمیایی و پلیمر
گروه کامپیوتر
گروه مکانیک