انتشارات

انتشارات

دیانت عافیت

تلاش این کتاب بر آن بوده تا در این مجموعه ضمن نگاه به گذشته و پیشینه انجمن حجتیه، تمرکز اصلی خود را بر «انجمنی که هست» بگذاریم. آنچه که «دیانت عافیت» را از دیگر کتب موجود دربارۀ موضوع مذکور متمایز می‌سازد، علاوه بر توجه به تحلیل اجتماعی در کنار جنبه‌های تاریخی و اعتقادی، پرداختن به … ادامه مطلب» »
خواندن جزئیات
انتشارات

اندیشه ی اجتماعی غرب جدید (۳) ترقی و توسعه

در مباحث روزانه ما در خانه و مدرسه و اتوبوس و اداره، وقتی که از دعواهای سیاسی و مشکلات اقتصادی و امثال آنها سخن می گوییم، بسیاری از ارجاعات به مفاهیم و اندیشه‌هایی است که به سپهر اندیشه مدرن غرب تعلق دارند. این امر،خواه مطلوب و خواه نامطلوب بخشی از واقعیت پیرامون ماست. اما مشکل … ادامه مطلب» »
خواندن جزئیات
انتشارات

اندیشه ی اجتماعی غرب جدید (۲) چپ و راست

در مباحث روزانه ما در خانه و مدرسه و اتوبوس و اداره، وقتی که از دعواهای سیاسی و مشکلات اقتصادی و امثال آنها سخن می گوییم، بسیاری از ارجاعات به مفاهیم و اندیشه‌هایی است که به سپهر اندیشه مدرن غرب تعلق دارند. این امر، خواه مطلوب و خواه نامطلوب بخشی از واقعیت پیرامون ماست. اما … ادامه مطلب» »
خواندن جزئیات
انتشارات

اندیشه ی اجتماعی غرب جدید (۱) مدرنیته

در مباحث روزانه ما در خانه و مدرسه و اتوبوس و اداره، وقتی که از دعواهای سیاسی و مشکلات اقتصادی و امثال آنها سخن می‌گوییم، بسیاری از ارجاعات به مفاهیم و اندیشه‌هایی است که به سپهر اندیشه مدرن غرب تعلق دارند. این امر، خواه مطلوب و خواه نامطلوب بخشی از واقعیت پیرامون ماست. اما مشکل … ادامه مطلب» »
خواندن جزئیات
انتشارات

درآمدی بر دیپلماسی عمومی

حکومت‌ها و دولتها برای اینکه بتوانند منابع بالقوه قدرت نرم ملی را به فعل برسانند نیازمند سازوکارهایی هستند که یکی از آنها دیپلماسی عمومی است. دیپلماسی عمومی، فرایند ارتباطات یک دولت با عموم مردمِ خارج از مرزهای خود است بطوریکه بتواند ایده‌ها، آرمان‌ها، و فرهنگهای ملی خود را بهمراه اهداف و عملکردهای سیاست خارجی خود … ادامه مطلب» »
خواندن جزئیات
انتشارات

اتاق‏ های فکر و سیاست خارجی آمریکا

کتاب «اتاق‌های فکر و سیاست خارجه آمریکا» با بررسی پیشینه و ادبیات موجود درباره اتاق‌های فکر و نقش آنها در تصمیم سازی حکومت آمریکا پرداخته است. این کتاب دارای ۵ فصل است؛ فصل اول: عوامل شکل دهنده سیاست خارجی؛ فصل دوم: تعاریف و تاریخچه؛ فصل سوم: اتاق‌های فکر؛ ساختار و گرایش‌ها؛ فصل چهارم: مطالعات موردی … ادامه مطلب» »
خواندن جزئیات
انتشارات

تورم در اقتصاد ایران

تورم به عنوان یکی از چالش برانگیزترین مسائل اقتصادی کشور،همواره جزء دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران،کارشناسان و مردم بوده است. علی رغم تحقیقات فراوان انجام گرفته پیرامون این مشکل،همچنان درک کامل و جامعی از علل و آثار این معضل مزمن در اقتصاد ایران انجام نگرفته است. نسل اول گروه پژوهشی اقتصاد با تمرکز بر موضوع "تورم" در … ادامه مطلب» »
خواندن جزئیات