گروه صنایع شیمیایی و پلیمر

گروه صنایع شیمیایی و پلیمر

پروژه تولید جوهر

درباره طرح با توجه به اینکه نیاز به جوهر چاپ در سال‌های اخیر رشد فزاینده ای یافته است و این محصول در داخل تولید نمی‌شود، به ناچار میزان واردات آن نیز افزایش یافته است که هزینه‌های قابل توجهی در بر داشته و موجب خروج بسیار زیادی ارز از کشور شده است. از نظر اقتصادی به … ادامه مطلب» »
خواندن جزئیات