گروه مکانیک

گروه مکانیک

پروژه پویشگر اول

درباره طرح استفاده از سیستم های مکانیزه نه تنها در خط تولید کارخانه ها بلکه در صنایع آزمایشگاهی نیز کاربرد دارد. در صنایع آزمایشگاهی و تشخیصی، بررسی نمونه های بافت با استفاده از میکروسکوپ های حرفه ای مورد توجه است و در این حوزه مکانیزه کردن روند بررسی نمونه ها و تصویر برداری آنها و … ادامه مطلب» »
خواندن جزئیات