Group 50
مرکز پژوهشی کوثر

دانشگاه تهران، به عنوان دانشگاه مادر، از تنوع بالایی در سطح رشته های تحصیلی، موضوعات و زمینه های پژوهشی برخوردار است. این تنوع، در صورت مدیریت صحیح، از مهمترین مزیت‌های دانشگاه تهران و مراکز پژوهشیِ حول دانشگاه خواهد بود. از همین رو جهت حسن استفاده از این فرصت بی نظیر، مرکز پژوهشی کوثر با هدف رفع نیازهای پژوهشی سازمان‌ها و نهادهای مختلف در کشور با بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی دانشگاه تهران فعالیت می‌نماید.

به همین دلیل این مرکز پژوهشی نه مانند پیشرانا و متنا در یک حوزه تخصصی، بلکه در حیطه رشته های مختلف و با توجّه به ظرفیت‌های گوناگون موجود در دانشگاه تهران، فعالیتش را تعریف می کند.

مرکز توسعه نیروی انسانی متنا

واحد مدیریت توسعه نیروی انسانی (متنا) با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌ نیروی انسانی دانشگاهی در راستای حل مسائل فعلی و آتی کشور، ایجاد شده است. در راستای این هدف، متنا با ایجاد بسترها و ماژول‌هایی به شناسایی، هدایت و توانمندسازی نیروی انسانی دانشگاهی می‌پردازد. همچنین متنا با استفاده از این ماژول‌ها، مراکز و محیط‌های حرفه‌ای و حل مسئله کشور را برای استعدادهای دانشگاهی دسترس‌پذیر می‌کند.

مرکز نوآوری پیشرانا

پس از جمع‌آوری تجربیات صنعتی و دانشگاهی در سال ۹۸ و بررسی موانع و اشکالات موجود بر سر راه استفاده از دستاوردهای دانشگاه در سطح جامعه و صنعت، پیشرانا در بستر کوثر به عنوان راه‌حلی برای این معضل طراحی شد. پیشرانا با در نظر گرفتن اولویت‌ها تلاش می‌کند با فراهم کردن بستر لازم برای رشد ایده‌ها، نوآوری‌ها و کسب و کارهای نوپا نقش مؤثری در رشد علم و فناوری، کارآفرینی و اقتصاد دانش‌بنیان داشته باشد. پیشرانا با در اختیار قرار دادن مکان و فضای کاری، مشاوره و آموزش، تأمین سرمایه اولیه مورد نیاز تیم‌ها و ارتباط آن‌ها با شبکه متخصصان و سرمایه‌گذاران و بازار، آن‌ها را در رسیدن به یک کسب و کار موفق و پایدار یاری می‌دهد.

حوزه‌های فعالیت: هوافضا، مدیریت شهری، محیط‌زیست، برق و انرژی، کشاورزی، خدمات، حمل‌ونقل، مالی و بانکی، امنیت

مرکز رشد شهید فخری زاده

آبان ماه سال 1399، کوثر با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، اقدام به تأسیس مرکز رشد شهید دکتر فخری زاده در شبکه فناوران دانشگاه تهران نمود.

مراکز رشد در دنیا با هدف “ارائه خدمات ارزان قیمت به شرکت های نوپا” فعالیت می کنند. این مرکز رشد که مزین به نام شهید والامقام، شهید دکتر فخری زاده است، با همین هدف آغاز به کار کرده است. خدماتی که مراکز رشد ارائه می دهند، نوعاً خدماتی است که اولاً مشکل مشترک عموم شرکت های نوپای فناور باشد، ثانیاً تجمیع این خدمات در یک نهاد ایجاد ارزش افزوده نماید و قاعده اقتصاد مقیاس بر آن جاری شود.

مؤسسه تاریخ شفاهی روایت

رَوایت، امکانیست برای پرداختن به پرسش‌هایی از زمینه‌ها و بسترهای مؤثر در شکل‌گیری گفتمان‌ها و گفتارهای سیاسی _ اجتماعی و همچنین دسترس‌پذیر کردن مواد خام تحلیلی دربارۀ امر سیاست‌ورزی در جامعۀ ایرانی. جریانیست سدشکن، برای ثبت، ضبط و انتشار صداهایی که تاکنون شنیده نشده‌اند و قرار هم نیست که شنیده بشوند. محلی است برای رَوایت‌گری تجربیات ما در عرصه کشورداری و گفتن و شنیدن در مورد افرادی که تجربیاتِ موفق و ناموفقی در عرصه اقتصاد و اجتماع دارند. و این سایت درگاهی است برای به اشتراک گذاشتن حرف‌ها و ماحصل تلاش‌هایمان در موسسۀ تاریخ شفاهی رَوایت.

Group 50
مرکز نوآوری پیشرانا

پس از جمع‌آوری تجربیات صنعتی و دانشگاهی در سال ۹۸ و بررسی موانع و اشکالات موجود بر سر راه استفاده از دستاوردهای دانشگاه در سطح جامعه و صنعت، پیشرانا در بستر کوثر به عنوان راه‌حلی برای این معضل طراحی شد. پیشرانا با در نظر گرفتن اولویت‌ها تلاش می‌کند با فراهم کردن بستر لازم برای رشد ایده‌ها، نوآوری‌ها و کسب و کارهای نوپا نقش مؤثری در رشد علم و فناوری، کارآفرینی و اقتصاد دانش‌بنیان داشته باشد. پیشرانا با در اختیار قرار دادن مکان و فضای کاری، مشاوره و آموزش، تأمین سرمایه اولیه مورد نیاز تیم‌ها و ارتباط آن‌ها با شبکه متخصصان و سرمایه‌گذاران و بازار، آن‌ها را در رسیدن به یک کسب و کار موفق و پایدار یاری می‌دهد.

حوزه‌های فعالیت: هوافضا، مدیریت شهری، محیط‌زیست، برق و انرژی، کشاورزی، خدمات، حمل‌ونقل، مالی و بانکی، امنیت

مرکز توسعه نیروی انسانی متنا

واحد مدیریت توسعه نیروی انسانی (متنا) با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌ نیروی انسانی دانشگاهی در راستای حل مسائل فعلی و آتی کشور، ایجاد شده است. در راستای این هدف، متنا با ایجاد بسترها و ماژول‌هایی به شناسایی، هدایت و توانمندسازی نیروی انسانی دانشگاهی می‌پردازد. همچنین متنا با استفاده از این ماژول‌ها، مراکز و محیط‌های حرفه‌ای و حل مسئله کشور را برای استعدادهای دانشگاهی دسترس‌پذیر می‌کند.

مرکز پژوهشی کوثر

دانشگاه تهران، به عنوان دانشگاه مادر، از تنوع بالایی در سطح رشته های تحصیلی، موضوعات و زمینه های پژوهشی برخوردار است. این تنوع، در صورت مدیریت صحیح، از مهمترین مزیت‌های دانشگاه تهران و مراکز پژوهشیِ حول دانشگاه خواهد بود. از همین رو جهت حسن استفاده از این فرصت بی نظیر، مرکز پژوهشی کوثر با هدف رفع نیازهای پژوهشی سازمان‌ها و نهادهای مختلف در کشور با بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی دانشگاه تهران فعالیت می‌نماید.

به همین دلیل این مرکز پژوهشی نه مانند پیشرانا و متنا در یک حوزه تخصصی، بلکه در حیطه رشته های مختلف و با توجّه به ظرفیت‌های گوناگون موجود در دانشگاه تهران، فعالیتش را تعریف می کند.

مؤسسه تاریخ شفاهی روایت

رَوایت، امکانیست برای پرداختن به پرسش‌هایی از زمینه‌ها و بسترهای مؤثر در شکل‌گیری گفتمان‌ها و گفتارهای سیاسی _ اجتماعی و همچنین دسترس‌پذیر کردن مواد خام تحلیلی دربارۀ امر سیاست‌ورزی در جامعۀ ایرانی. جریانیست سدشکن، برای ثبت، ضبط و انتشار صداهایی که تاکنون شنیده نشده‌اند و قرار هم نیست که شنیده بشوند. محلی است برای رَوایت‌گری تجربیات ما در عرصه کشورداری و گفتن و شنیدن در مورد افرادی که تجربیاتِ موفق و ناموفقی در عرصه اقتصاد و اجتماع دارند. و این سایت درگاهی است برای به اشتراک گذاشتن حرف‌ها و ماحصل تلاش‌هایمان در موسسۀ تاریخ شفاهی رَوایت.

مرکز رشد شهید فخری زاده

آبان ماه سال 1399، کوثر با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، اقدام به تأسیس مرکز رشد شهید دکتر فخری زاده در شبکه فناوران دانشگاه تهران نمود.

مراکز رشد در دنیا با هدف “ارائه خدمات ارزان قیمت به شرکت های نوپا” فعالیت می کنند. این مرکز رشد که مزین به نام شهید والامقام، شهید دکتر فخری زاده است، با همین هدف آغاز به کار کرده است. خدماتی که مراکز رشد ارائه می دهند، نوعاً خدماتی است که اولاً مشکل مشترک عموم شرکت های نوپای فناور باشد، ثانیاً تجمیع این خدمات در یک نهاد ایجاد ارزش افزوده نماید و قاعده اقتصاد مقیاس بر آن جاری شود.

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

فراخوان مجموعه های فعال در بوم دانشگاه تـهران

شبکه کوثر

یکی از مزیت‌های اصلی کوثر بهره‌مندی آن از شبکه‌ی عظیم و متنوعی از تیم‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه و همکاران باسابقه و متخصص در حوزه‌های مختلف علم‌وفناوری است که کوثر را برای حل مسائل و چالش‌های گوناگون توانمند می‌سازد.

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

پذیرش شرکت‌ها و واحدهای فناور در مزرکز رشد شهید دکتر فخری‌زاده  پارک علم‌وفناوری دانشگاه تهران

Layer-5-p81f2wi5mna03moosjojvsr5l0typ55m3xi4gc5x7i
Layer 651

هادی عباسی

علیرضا براتی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

علی شمسی پور

علیرضا براتی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

محمد سجاد صفار هرندی

علیرضا براتی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
داستان کوثر

سال 1373 سنگ بنای کوثر توسط جمعی از فارغ التحصیلان بسیج دانشگاه تهران گذاشته شد و داستان پرماجرای کوثر شروع شد.

0 +
نهاد با هویت حقوقی عضو شبکه

0 +
هسته پذیرش شده

0 +
سازمان و نهاد دریافت کننده خدمات پژوهشی و تخصصی

0 +
مشاورین و راهنمایان تخصصی

0 +
اعضای نهادها و هسته ها

0 +
متر مربع فضا

10+

نهاد با هویت حقوقی عضو شبکه

50+

سازمان و نهاد دریافت کننده خدمات پژوهشی و تخصصی

1600+

متر مربع فضا

100+

اعضای نهادها و هسته ها