Group 50
مرکز نوآوری پیشرانا
مرکز نوآوری پیشرانا

پس از جمع‌آوری تجربیات صنعتی و دانشگاهی در سال ۹۸ و بررسی موانع و اشکالات موجود بر سر راه استفاده از دستاوردهای دانشگاه در سطح جامعه و صنعت، پیشرانا در بستر کوثر به عنوان راه‌حلی برای این معضل طراحی شد. پیشرانا با در نظر گرفتن اولویت‌ها تلاش می‌کند با فراهم کردن بستر لازم برای رشد ایده‌ها، نوآوری‌ها و کسب و کارهای نوپا نقش مؤثری در رشد علم و فناوری، کارآفرینی و اقتصاد دانش‌بنیان داشته باشد. پیشرانا با در اختیار قرار دادن مکان و فضای کاری، مشاوره و آموزش، تأمین سرمایه اولیه مورد نیاز تیم‌ها و ارتباط آن‌ها با شبکه متخصصان و سرمایه‌گذاران و بازار، آن‌ها را در رسیدن به یک کسب و کار موفق و پایدار یاری می‌دهد.

حوزه‌های فعالیت: هوافضا، مدیریت شهری، محیط‌زیست، برق و انرژی، کشاورزی، خدمات، حمل‌ونقل، مالی و بانکی، امنیت

مرکز توسعه نیروی انسانی متنا
متنا (مدیریت توسعه نیروی انسانی)

واحد مدیریت توسعه نیروی انسانی (متنا) با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌ نیروی انسانی دانشگاهی در راستای حل مسائل فعلی و آتی کشور، ایجاد شده است. در راستای این هدف، متنا با ایجاد بسترها و ماژول‌هایی به شناسایی، هدایت و توانمندسازی نیروی انسانی دانشگاهی می‌پردازد. همچنین متنا با استفاده از این ماژول‌ها، مراکز و محیط‌های حرفه‌ای و حل مسئله کشور را برای استعدادهای دانشگاهی دسترس‌پذیر می‌کند.

مرکز پژوهشی کوثر
مرکز پژوهشی کوثر

دانشگاه تهران، به عنوان دانشگاه مادر، از تنوع بالایی در سطح رشته های تحصیلی، موضوعات و زمینه های پژوهشی برخوردار است. این تنوع، در صورت مدیریت صحیح، از مهمترین مزیت‌های دانشگاه تهران و مراکز پژوهشیِ حول دانشگاه خواهد بود. از همین رو جهت حسن استفاده از این فرصت بی نظیر، مرکز پژوهشی کوثر با هدف رفع نیازهای پژوهشی سازمان‌ها و نهادهای مختلف در کشور با بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی دانشگاه تهران فعالیت می‌نماید.

به همین دلیل این مرکز پژوهشی نه مانند پیشرانا و متنا در یک حوزه تخصصی، بلکه در حیطه رشته های مختلف و با توجّه به ظرفیت‌های گوناگون موجود در دانشگاه تهران، فعالیتش را تعریف می کند.

مؤسسه تاریخ شفاهی روایت
مؤسسه تاریخ شفاهی روایت

رَوایت، امکانیست برای پرداختن به پرسش‌هایی از زمینه‌ها و بسترهای مؤثر در شکل‌گیری گفتمان‌ها و گفتارهای سیاسی _ اجتماعی و همچنین دسترس‌پذیر کردن مواد خام تحلیلی دربارۀ امر سیاست‌ورزی در جامعۀ ایرانی. جریانیست سدشکن، برای ثبت، ضبط و انتشار صداهایی که تاکنون شنیده نشده‌اند و قرار هم نیست که شنیده بشوند. محلی است برای رَوایت‌گری تجربیات ما در عرصه کشورداری و گفتن و شنیدن در مورد افرادی که تجربیاتِ موفق و ناموفقی در عرصه اقتصاد و اجتماع دارند. و این سایت درگاهی است برای به اشتراک گذاشتن حرف‌ها و ماحصل تلاش‌هایمان در موسسۀ تاریخ شفاهی رَوایت.

مرکز رشد شهید فخری زاده
مرکز رشد شهید دکتر فخری‌زاده

آبان ماه سال 1399، کوثر با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، اقدام به تأسیس مرکز رشد شهید دکتر فخری زاده در شبکه فناوران دانشگاه تهران نمود.

مراکز رشد در دنیا با هدف “ارائه خدمات ارزان قیمت به شرکت های نوپا” فعالیت می کنند. این مرکز رشد که مزین به نام شهید والامقام، شهید دکتر فخری زاده است، با همین هدف آغاز به کار کرده است. خدماتی که مراکز رشد ارائه می دهند، نوعاً خدماتی است که اولاً مشکل مشترک عموم شرکت های نوپای فناور باشد، ثانیاً تجمیع این خدمات در یک نهاد ایجاد ارزش افزوده نماید و قاعده اقتصاد مقیاس بر آن جاری شود.

Group 50
مرکز نوآوری پیشرانا
مرکز نوآوری پیشرانا

پس از جمع‌آوری تجربیات صنعتی و دانشگاهی در سال ۹۸ و بررسی موانع و اشکالات موجود بر سر راه استفاده از دستاوردهای دانشگاه در سطح جامعه و صنعت، پیشرانا در بستر کوثر به عنوان راه‌حلی برای این معضل طراحی شد. پیشرانا با در نظر گرفتن اولویت‌ها تلاش می‌کند با فراهم کردن بستر لازم برای رشد ایده‌ها، نوآوری‌ها و کسب و کارهای نوپا نقش مؤثری در رشد علم و فناوری، کارآفرینی و اقتصاد دانش‌بنیان داشته باشد. پیشرانا با در اختیار قرار دادن مکان و فضای کاری، مشاوره و آموزش، تأمین سرمایه اولیه مورد نیاز تیم‌ها و ارتباط آن‌ها با شبکه متخصصان و سرمایه‌گذاران و بازار، آن‌ها را در رسیدن به یک کسب و کار موفق و پایدار یاری می‌دهد.

حوزه‌های فعالیت: هوافضا، مدیریت شهری، محیط‌زیست، برق و انرژی، کشاورزی، خدمات، حمل‌ونقل، مالی و بانکی، امنیت

مرکز توسعه نیروی انسانی متنا
متنا (مدیریت توسعه نیروی انسانی)

واحد مدیریت توسعه نیروی انسانی (متنا) با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌ نیروی انسانی دانشگاهی در راستای حل مسائل فعلی و آتی کشور، ایجاد شده است. در راستای این هدف، متنا با ایجاد بسترها و ماژول‌هایی به شناسایی، هدایت و توانمندسازی نیروی انسانی دانشگاهی می‌پردازد. همچنین متنا با استفاده از این ماژول‌ها، مراکز و محیط‌های حرفه‌ای و حل مسئله کشور را برای استعدادهای دانشگاهی دسترس‌پذیر می‌کند.

مرکز پژوهشی کوثر
مرکز پژوهشی کوثر

دانشگاه تهران، به عنوان دانشگاه مادر، از تنوع بالایی در سطح رشته های تحصیلی، موضوعات و زمینه های پژوهشی برخوردار است. این تنوع، در صورت مدیریت صحیح، از مهمترین مزیت‌های دانشگاه تهران و مراکز پژوهشیِ حول دانشگاه خواهد بود. از همین رو جهت حسن استفاده از این فرصت بی نظیر، مرکز پژوهشی کوثر با هدف رفع نیازهای پژوهشی سازمان‌ها و نهادهای مختلف در کشور با بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی دانشگاه تهران فعالیت می‌نماید.

به همین دلیل این مرکز پژوهشی نه مانند پیشرانا و متنا در یک حوزه تخصصی، بلکه در حیطه رشته های مختلف و با توجّه به ظرفیت‌های گوناگون موجود در دانشگاه تهران، فعالیتش را تعریف می کند.

مؤسسه تاریخ شفاهی روایت
مؤسسه تاریخ شفاهی روایت

رَوایت، امکانیست برای پرداختن به پرسش‌هایی از زمینه‌ها و بسترهای مؤثر در شکل‌گیری گفتمان‌ها و گفتارهای سیاسی _ اجتماعی و همچنین دسترس‌پذیر کردن مواد خام تحلیلی دربارۀ امر سیاست‌ورزی در جامعۀ ایرانی. جریانیست سدشکن، برای ثبت، ضبط و انتشار صداهایی که تاکنون شنیده نشده‌اند و قرار هم نیست که شنیده بشوند. محلی است برای رَوایت‌گری تجربیات ما در عرصه کشورداری و گفتن و شنیدن در مورد افرادی که تجربیاتِ موفق و ناموفقی در عرصه اقتصاد و اجتماع دارند. و این سایت درگاهی است برای به اشتراک گذاشتن حرف‌ها و ماحصل تلاش‌هایمان در موسسۀ تاریخ شفاهی رَوایت.

مرکز رشد شهید فخری زاده
مرکز رشد شهید دکتر فخری‌زاده

آبان ماه سال 1399، کوثر با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، اقدام به تأسیس مرکز رشد شهید دکتر فخری زاده در شبکه فناوران دانشگاه تهران نمود.

مراکز رشد در دنیا با هدف “ارائه خدمات ارزان قیمت به شرکت های نوپا” فعالیت می کنند. این مرکز رشد که مزین به نام شهید والامقام، شهید دکتر فخری زاده است، با همین هدف آغاز به کار کرده است. خدماتی که مراکز رشد ارائه می دهند، نوعاً خدماتی است که اولاً مشکل مشترک عموم شرکت های نوپای فناور باشد، ثانیاً تجمیع این خدمات در یک نهاد ایجاد ارزش افزوده نماید و قاعده اقتصاد مقیاس بر آن جاری شود.

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

اعطای امتیاز نخبگی به شرکت کنندگان از طرف بنیاد ملی نخبگان 
تقدیر از برگزیدگان

Layer 5
همکاران استراتژیک

توسعه همکاری‌های استراتژیک با نهادهای بالادستی و صنایع بزرگ و فعال در زیست‌بوم علم‌وفناوری کشور یکی از راهبردهای اصولی کوثر است.

همکاران استراتژیک

توسعه همکاری‌های استراتژیک با نهادهای بالادستی و صنایع بزرگ و فعال در زیست‌بوم علم‌وفناوری کشور یکی از راهبردهای اصولی کوثر است.

Layer 651

علیرضا براتی

علیرضا براتی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

علیرضا براتی

علیرضا براتی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

علیرضا براتی

علیرضا براتی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
داستان کوثر

کوثر یک مجتمع شبه دانشگاهی تخصص‌محور است که مأموریت خود را میزبانی مسئله‌های راهبردی کشور در حوزه‌های مختلف و تأمین پاسخ‌های نوآورانه و قابل اعتماد به آنها می‌داند و این مأموریت را از طریق طراحی و اجرای تلفیقی از روش‌های مجرب و خلاقانه در زمینه مدیریت نوآوری، در چارچوب توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌ای از نهادهای نوآور تخصصی و با تکیه بر منابع سرشار انسانی و فکری دانشگاه تهران دنبال می‌کند.

10+

نهاد با هویت حقوقی عضو شبکه

40+

هسته پذیرش شده

50+

سازمان و نهاد دریافت کننده خدمات پژوهشی و تخصصی

30+

مشاورین و راهنمایان تخصصی

100+

اعضای نهادها و هسته ها