اندیشکده حکمرانی‌نرم و فناوری‌های نوین

اندیشکده فناوری‌های نوین و حکمرانی از دی‌ماه 1398، فعالیت خود را با تشکیل یک هسته فکری از خبرگان و مجربین حوزه‌های مختلف سیاستگذاری و حکمرانی آغاز نمود. پس از جلسات متعدد و تدوین مأموریت‌ها، چارچوب و موضوعات کاری اندیشکده، فعالیت رسمی آن از ابتدای سال 1399 آغاز شد.
رسالت اصلی اندیشکده‌، حل مسائل کشور با هدف ارتقای کارآمدی نظام اسلامی می‌باشد‌.

مسئله‌محوری، نتیجه‌گرایی و اصالت نیروی‌‌انسانی از اجزای مهم مدل کاری اندیشکده می‌باشند.
محورهای کاری اندیشکده در موارد زیر خلاصه می‌شود:
• حکمرانی فضای‌مجازی
• دولت‌ الکترونیک
• معاهدات بین‌المللی
• فناوری‌های نوظهور و آینده‌ساز