جدیدترین رویدادها

رویداد

اگر به دنبال ورود به یکی از گرایش‌­های­ مدیریت دولتی هستید، طبیعتا قبل از ورود با افرادی

همه رویدادها

فراخوان مجموعه های فعال در بوم دانشگاه تـهران

روز ساعت‌ دقیقه ثانیه دومین فراخوان پذیرش واحدهای فناور روز ساعت‌ دقیقه ثانیه فراخوان مجموعه

رویداد

اگر به دنبال ورود به یکی از گرایش‌­های­ مدیریت دولتی هستید، طبیعتا قبل از ورود با افرادی