نمایش 13–24 از 25 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

سپیدار؛ تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران (جلد3)

750,000 ریال

سپیدار؛ تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران (جلد4)

750,000 ریال

سپیدار؛ تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران (جلد5)

750,000 ریال

سپیدار؛ تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران (جلد6)

750,000 ریال

سپیدار؛ تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران (جلد7)

750,000 ریال

سپیدار؛ تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران (جلد8)

750,000 ریال

سپیدار؛ تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران (جلد9)

750,000 ریال

ش؛ شکل ساختاری، وظایف و روابط قوا و نهادهای جمهوری اسلامی

550,000 ریال

ک؛ کارویژه جریان دانشجویی در چهل سالگی انقلاب اسلامی

300,000 ریال

گ؛ گفتمان مطالبه گری تخصصی

750,000 ریال

مدرنیته

300,000 ریال

ن؛ نیازها و مسائل اساسی کشور با نگاه اقتصادی

250,000 ریال